Saturday, March 14, 2009

Akidah ahlul sunnah wal jama’ah mengenai ayat muhkamat dan mutasyabihat

Akidah ahlul sunnah wal jama’ah mengenai ayat muhkamat dan mutasyabihat
Al Quran dan hadis merupakan asas pegangan akidah mereka (aswj) sedangkan kedua sumbir tersebut mengandungi banyak ayatnya . Manakala ayat ayat yang diturunkan itu, sebahagiannya terbahagi kepada ayat muhkamat (yang jelas maknanya)dan sebahagian lagi ada yang berbentuk mutasyabihat (yang kesamaran ) dan mengandungi penyerupaan dengan makhluk) . Sikap mereka (aswj) terhadap dua bahagian ayat tersebut tidaklah sama , kerana mereka beriman dan menerima dengan semua ayat atau lafaz yang diturunkan dan mengakui semuanya adalah kebenaran yang datang dari Rabb (Tuhan) mereka dan menerahkan makna ayat yang mutasyabih (mengandungi kesamaran) itu kepada Allah tanpa atau memberi pengertian yang sama dengan maksud ayat muhkam yang lain , sebagai contoh Allah berfirman bermaksud “ Tuhan yang Rahman itu beristawa atas ‘arasyNya “ Taha ayat 5 mereka beriman dengan ayat tersebut dan mengakuinya tetapi mereka tidak berani memaknakan perkataan istawa itu dengan bersemayam yang member arti bersamaan Allah dengan makhlukNya . kerana lafaz istawa itu mengandungi bayak makna dan tujuannya seperti firmanNya bermaksud “dan bila Musa sampai keperingkat umurnya yang matang (cukup kekuatannya), Kami beri kepadanya kebijaksanaan dan ilmu pengtahuan al Qasas 14 dan firmanNya lagi bermaksud “dan bahtera Nuh pun berlabuh diatas gunung judi “Hud 44 dan banyak lagi contoh dari Quran hadis syair dan bahasa arab bermaksud “ sesungguhnya telah berkuasa(istawa) Bisyrun atas nageri Iraq + tanpa berlaku sebarang pertumpahan darah dan kekerasan “ . Ini semua membuktikan bahawa perkataan istawa itu sediri mengandungi banyak makna yang perlu disesuaikan dengan ruang dan kadaan tertentu. Sebab itu dikira suatu penyelewengan dan kesesatan besar dalam agama, kiranya ada mereka yang mengambil makna dan arti bagi perkataan istawa itu dengan arti dan makna yangboleh membawa kesamaran dan menyerupai Allah dengan makhlukNya, seperti istawa itu diberi makna bersemayam yang sesuai dengan kedudukan bersemayam raja atas singgahsananya .Manakala makna perkataan istawa itu harus di pakai makna tadi (menguasai) yang sesuai dengan kebesaran Allah selaras dengan firmanNya bermaksud “ Dialah Tuhan yang Maha berkuasa atas segala hamba dan makhlukNya termasuk arasyNya “ al An’am 18&61. Inilah apa yang dikatakan tafsir Quran dengan Quran atau mentakwelkan kalimah yang mutasyabih dengan takwelan yang ditunjukkan Allah dalam Quran kitabNya sendiri kaedah takwelan seperti ini yang harus diterima , kerana itulah takwelan yang di beri tahu Allah yang Maha mengtahui firmanNya bermaksud “ tiada yang tahu takwelan selain Allah “al Imran 7 firmanNya lagi bermaksud “ mereka yang dalam hatinya ada berpenyakit zaihg (menyeleweng) pasti mengikut apa yang kesamaran daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan mencari takwelannya (yang boleh melahirkan kesamaran ) al Imran 7 dan sabda Rasulullah saw. Bila ada mereka yang terbawa-bawa dengan perkara yang kesamaran , maka itulah orang yang dimaksudkan dalam ayat tersebut , maksud hadis. Pengeliruan yang mereka (kaum musyabbihah ) bawa ialah kononnya mereka benar-benar menerima dan beriman dengan Quran termasuk dengan maknanya yang mutasyabih dan mengelirukan ,lantaran inilah mereka beri’tikad Allah bertangan bermuka bertempat berjihat dan sebagainya kerana kata mereka ini semua datang dalam Quran , tidakkah mereka sedar bahawa ayat yang menafikan persemaan Allah dengan makhlukNya amatlah jelas dan qat’i. Seperti firmanNya dalam ayat 11 dari surah syura yang bermaksud “ tidak ada yang menyerupaiNya suatu pun “ begitu juga pada ayat 4 surah ikhlas .

Ini semua merupakan amaran kepada mereka yang berdegil mempertahankan makna-makna yang kesamaran tadi bagi Tuhannya ,kata mereka lagi kenaapa asy’ariyin mengisbatkan ada bagi Allah itu sipat mendengar dan melihat dan tak mahu mengisbatkan bagiNya tangan ,mata, muka, dan lain seperti apa yang datang pada Quran dan hadis , ASWJ menjawab kita mengisbatkan bagi Allah itu hanyalah segala sipat yang kesempurnaan sahaja , dan menafikan dariNya segala kekurangan . Jadi perlulah dijelaskan disini antara dua sipat tersebut amatlah jauh perbezaannya , kerana bila Allah melakukan sesuatu melalui atat seperti menciptakan dengan tangan atau melihat dengan mata mendengar dengan telinga ,maka ini semua menambah lagi kekuranganNya , sedangkan sipat kekurangan itu mustahil daripadanya. Berlainan dengan melihat dan mendengar tadi kerana ini adalah sipat kesempurnaan bagiNya kerana mustahil daripadaNya sipat buta tuli dan kelu ,kerana ini sipat kekurangan sedangkan Allah ternafi daripadaNya segala kekurangan dan sabit bagiNya segala sipat kesumpurnaan sesuai dengan kebesaranNya .Semuga dengan penjelasan ini mereka yang terpengaruh dengan pengeliruan kumpulan musyabbihah itu akan sedar dan insaf dan segera bertaubat dari akidah mereka yang sesat selama ini yang banyak disebarkan dalam blog-blog di internet atas nama-nama yang menarek dan mempesunakan orang awam .

No comments: