Friday, July 31, 2009

Al-Mujassim

Al-Mujassim bercanggah dengan , Al-Quran, Al-Hadits, Ijma’,’Akal dan para ulama’ keseluruhannya daripada salaf dan khalaf ;

BAHASA ARAB ;
AL-QURAN ;
AL-HADITS ;


DI dalam Hadis yang lain ;


AKIDAH SAHABAT RASULULLAH :AKIDAH KETURUNAN RASULULLAH :IJMA':MAZHAB HANAFI :
MAZHAB MALIKI :

MAZHAB SYAFI'E :MAZHAB HANBALI :

ULAMA' SALAF :

ULAMA' MUHADDITSIN ;

ULAMA TASAUF :Friday, July 3, 2009

Dari Hadist:

Sahih Bukhari [2:147]
Diriwayatkan oleh Ibn Umar:
(Nabi) mengatakan, "O Allah!"
Berkati orang-orang Syam dan Yaman .
"Orang-orang mengatakan, orang-orang Najd juga."
"Nabi lagi mengatakan, O Allah!"
Berkati orang-orang Syam dan Yaman.
"Mereka lagi mengatakan, orang-orang Najd juga."
"maka Nabi mengatakan, Akan ada gempa bumi dan penderitaan, dan dari
di sana (Najd) akan muncul tanduk setan."
""
Sahih Bukhari [4:499]
Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar:
Saya melihat Rasulullah menunjuk ke arah timur (Najd), "Lihatlah
Penderitaan sungguh akan muncul oleh karena itu; penderitaan
sungguh akan muncul oleh karena itu di mana tanduk setan muncul.
""

Mari kita telaah sejarah munculnya aliran Salafy:
Pendiri aliran salafy wahabi Muhammad bin `Abd al-Wahhab dilahirkan
di perkampungan `Uyainah, salah sebuah kampung di Najd bahagian
selatan pada tahun 1115H/1703M. Bapaknya, `Abd al-Wahhab merupakan
seorang Qadi

ke Najd dan kemudian berpindah ke Basrah disini dia akhirnya
berjumpa dengan Hempher yaitu seorang orientalis dan agen rahasia
Inggeris. Hempher yang menyamar sebagai Sheikh Muhammad Al-Majmu'i.

Sheikh Muhammad Al-Majmu'i ini ada dalam biografi Muhammad bin `Abd
al-Wahhab silahkan lihat di situs :
http://media. isnet.org/ islam/Etc/ Wahab.html

dan juga silahkan lihat memoar Mr. Hempher klik di sini :
http://asmar. perso.ch/ hempher/spy/

Hampher yang akhirnya mempengaruhi ideologi Ibn Wahhab ini,.
Bersama Hempher inilah Ibn Wahhab sempat melakukan nikah mutâah
dengan seorang agen wanita inggris yang menyamar sebagai Safiyyah
selama 1 minggu. Dalam masa itu Ibn Wahhab pengaruh 2 orang agen
inggris sekaligus.

Kemudian atas usul Hempher, Ibn Wahhab hijrah ke Isfahan, Iran .
Untuk itu dia memperpanjang masa nikah mutâahnya bersama Safiyya
menjadi 2 bulan.
Disana dia masuk dalam terkapan seorang agen Inggris lain juga yang
menyamar sebagai Abd Karim yang mengenalkannya dengan seorang wanita
agen Inggris (yahudi) yang menyamar sebagai Asiya yang jauh lebih
cantik dari Safiyya dan akhirnya dinikah mutâah pula. Dalam terkapan
agen-agen Inggeris inilah Ibn Wahhab dicekoki segalam macam
pemikiran , dan menyusun berbagai program untuk menghancurkan Islam .
Silahkan pembaca teliti di http://asmar. perso.ch/ hempher/spy/ .

Sebagai seorang yahudi hempher sangat membenci Rasulullah SAW
termasuk keturunannya (penguasa Dinasti Bani Hasyim di Madinah) dia
mencekoki Sheikh Muhammad bin `Abd al-Wahhab dengan ajaran melarang
Bershalawat.

Dalam ajarannya setiap orang yang bertawassul kepada Rasulullah saw
dan para Ahlul Baitnya, atau menziarahi kuburan mereka, maka dia itu
kafir dan musyrik;

Pada masa itu kekalifahan Turki yang besar akan dipecahbelah oleh
inggris. Vazal Madinah yaitu dinasti bani Hasyim yang ada lah tangan
kanan kekalifahan turki di semenanjung arab. Inggris berusaha
menumbangkan otoritas Turki dan bani Hasyim dengan tangan orang
dari najd yang anti penguasa.

Dengan bantuan persenjataan yang sangat banyak akhirnya kaum salafi
dari dinasti Saud berhasil mendirikan dinasti bani Saud.

Para ulama al-Hanbali memberontak terhadap Muhammad bin `Abd al-
Wahhab dan mengeluarkan hukum bahwa akidahnya adalah sesat,
menyeleweng dan batil . Tokoh pertama yang mengumumkan penentangan
terhadapnya adalah bapaknya sendiri, al-Syaikh `Abd al-Wahhab,
diikuti oleh saudaranya, al-Syaikh Sulayman. Kedua-duanya adalah
daripada mazhab al-Hanabilah. Al-Syaikh Sulayman menulis kitab yang
berjudul al-Sawa`iq al-Ilahiyyah fi al-Radd `ala al-Wahhabiyyah
untuk menentang dan memeranginya. Di samping itu tantangan juga
datang dari sepupunya, `Abdullah bin Husayn.

Mufti Makkah, Zaini Dahlan mengatakan: `Abd al-Wahhab, bapak
Muhammad bin abdul wahab adalah seorang yang salih dan merupakan
seorang tokoh ahli ilmu, begitulah juga dengan al-Syaikh Sulayman.
Al-Syaikh `Abd al-Wahhab dan al-Syaikh Sulayman, kedua-duanya dari
awal ketika Muhammad mengikuti pengajarannya di Madinah al-
Munawwarah telah mengetahui pendapat dan pemikiran Muhammad yang
meragukan. Kedua-duanya telah mengkritik dan mencela pendapatnya dan
mereka berdua turut memperingatkan orang ramai mengenai bahayanya
pemikiran Muhammad...[ Zaini Dahlan, al-Futuhat al-Islamiyah, Vol.
2, h.357.]

Dalam keterangan Zaini Dahlan yang lain dikatakan bahawa bapaknya
`Abd al-Wahhab, saudaranya Sulayman dan guru-gurunya telah dapat
mengenali tanda2 penyelewengan agama (ilhad) dalam dirinya yang
didasarkan kepada perkataan, perbuatan dan tentangan Muhammad bin
abd wahab terhadap banyak persoalan agama.
[ Zaini Dahlan, al-Futuhat al-Islamiyah, Vol. 2, h.357.]

`Abbas Mahmud al-`Aqqad al-Misri mengatakan: “ Orang yang paling
kuat menentang adalah saudaranya sendiri yaitu , al-Syaikh Sulayman,
penulis kitab al-Sawa`iq al-Ilahiyyah. Beliau tidak mengakui
saudaranya itu mencapai kedudukan berijtihad dan mampu memahami al-
Kitab dan al-Sunnah. Al-Syaikh Sulayman berpendapat bahwa para Imam
yang lalu, generasi demi generasi tidak pernah mengkafirkan ashab
bid`ah, dalam hal ini tidak pernah timbul persoalan kufur sehingga
timbulnya ketetapan mewajibkan mereka memisahkan diri daripadanya
dan sehingga diharuskan pula memeranginya kerana alasan tersebut.
Sumber dari: "Muhammad Rizqi Ramadlan"

RM10,000 ganjaran cari nabi palsu


RM10,000 ganjaran cari nabi palsu

INILAH gambar Abdul Kahar yang ditampal
di papan kenyataan di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur.

KUALA LUMPUR - Sesiapa yang mengetahui di mana Abdul Kahar Ahmad Jalal yang mendakwa dirinya sebagai 'nabi' bersembunyi akan diberi ganjaran wang tunai RM10,000.

Tawaran itu diberikan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) kepada mana-mana individu yang memberikan maklumat tepat sehingga Abdul Kahar ditangkap.

Risalah berhubung tawaran itu ditampal di papan kenyataan Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur dekat sini.

JAIS membuat tawaran itu setelah usaha mengesan Abdul Kahar gagal sedangkan kes berhubung penyelewengan agama yang dibawanya sedang dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.

Sesiapa yang mempunyai maklumat mengenai Abdul Kahar yang memegang kad pengenalan bernombor 500427-10-5719 diminta menghubungi Bahagian Penguatkuasaan JAIS di talian 1-800-88-2424, 03-55190930 atau 03-55190398.

Abdul Kahar, 59, didakwa buat pertama kali di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 17 Ogos 2005 atas lima tuduhan di bawah Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor.

Tuduhan yang dihadapi Abdul Kahar ialah mengisytiharkan dirinya sebagai rasul orang Melayu zaman ini, mempersenda ajaran Islam dan mendakwa ibadat haji perkara sengaja diada-adakan kerajaan Arab Saudi untuk mengaut keuntungan.