Friday, July 31, 2009

Al-Mujassim

Al-Mujassim bercanggah dengan , Al-Quran, Al-Hadits, Ijma’,’Akal dan para ulama’ keseluruhannya daripada salaf dan khalaf ;

BAHASA ARAB ;
AL-QURAN ;
AL-HADITS ;


DI dalam Hadis yang lain ;


AKIDAH SAHABAT RASULULLAH :AKIDAH KETURUNAN RASULULLAH :IJMA':MAZHAB HANAFI :
MAZHAB MALIKI :

MAZHAB SYAFI'E :MAZHAB HANBALI :

ULAMA' SALAF :

ULAMA' MUHADDITSIN ;

ULAMA TASAUF :No comments: